8410

Dostępne kolory:
White/White, Diamond White/Diamond White, White/Gold, Diamond White/Gold