31020

Dostępne kolory:
Ivory/Silver, Ivory/Rum, Ivory/Red, Ivory/Burgundy, Ivory/Black