31023

Dostępne kolory:
White/Silver, Ivory/Silver, Ivory/Rum, Ivory/Burgundy, Ivory/Black