61024

Dostępne kolory:
White/White, Ivory/Ivory, Ivory/Blue